Opgericht: 20 juni 2001
K.v.K.nr.: 37097067
Rabobank: NL12RABO0362575363


  • Lidmaatschap € 30,00 per kwartaal (3e en volgend gezinslid slechts € 15,00)
  • Administratiekosten bij inschrijving: € 12,60
  • Licentie Atletiekunie junioren € 13,90 per jaar
  • Licentie Atletiekunie senioren/masters € 22,25 per jaar
  • Betalingen uitsluitend per automatische incasso.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Aanmelden

Door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen wordt u lid van onze vereniging.


Opzeggen

Opzeggen kan per 1 januari van het komende jaar en dient (met dit formulier) te geschieden voor 20 november bij de ledenadministratie:

E-mail: ledenadministratie@sv-sportlust.nl


Kopij / wedstrijdverslagen

E-mail: info@sv-sportlust.nl


Privacyverklaring

Download onze privacyverklaring.