Update aangepaste trainingen

Het kabinet heeft op woensdag 6 mei de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Goed nieuws voor de atletieksport en de loopgroepen! De versoepeling houdt dat in dat per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Sinds 29 april mocht de jeugd tot en met 18 jaar georganiseerd en onder begeleiding onder voorwaarden alweer samen sporten. Van kracht blijft wel: geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches. 

Eindelijk weer uitzicht op gezamenlijk sporten na al die weken. De regels die opgesteld zijn door het kabinet moeten verder worden uitgewerkt door Sportbonden en de Gemeenten en de sportverenigingen. Zoals jullie je voor kunnen stellen kost dat even tijd voor deze organisaties, dit stelt ons en jullie geduld nog iets langer op de proef. Aangezien wij gebruik maken van het Marine Sportpark, dat nog niet is overgedragen aan de gemeente, was ook toestemming nodig van Defensie om de trainingen te hervatten.  

Start training jeugdleden: 

Vanaf dinsdag 12 mei starten de trainingen voor de jeugd! Wij verzoeken alle jeugdleden tot en met 18 jaar, die mee willen trainen om zich eenmalig aan te melden voor de training.  Zo kunnen wij zorgen dat er voldoende, en niet te veel trainers aanwezig zijn. Er zal tijdens de training ook een Corona coördinator aanwezig zijn die toezicht houdt dat de maatregelen door eenieder worden nageleefd.  

Er wordt getraind met de jeugd in groepen: kids tot en met 12 jaar en van 13 – 18 jaar. Wij zorgen  dat het protocol duidelijk is waar iedereen zich aan moet houden tijdens de training en op de trainingslocatie. Ook op de locatie zal dit zichtbaar worden gemaakt met behulp van posters. Hierbij worden richtlijnen van NOC*NSF, de Atletiekunie en de gemeente aangehouden. Ons protocol is goedgekeurd door de Gemeente.  

Informatie voor ouders, verzorgers en oudere kinderen: 

  • Volg altijd de aanwijzingen op van de trainer! 
  • Meld je kind (of jezelf) éénmalig aan bij Rob Donker, daarna hoef je alleen te melden bij afwezigheid.   
  • Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiëneregels 
  • Blijf thuis als jij of een gezinslid verkouden of grieperig is 
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het sportpark 
  • Ouders/verzorgers/begeleiders hebben geen toegang tot de sportlocatie.   
  • Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de training als je oud genoeg bent.  
  • Je ben alleen welkom tijdens de gezette tijden, blijf niet hangen, na de training direct naar huis.  
  • Kom in sportkleding met je gevulde bidon. Kleedkamer & douches zijn gesloten. 

Start training leden hardlopen: 

Tijdens de persconferentie heeft de minister-president aangekondigd dat vanaf maandag 11 Mei ook volwassen weer in de buitenruimte mogen sporten. De gemeente heeft verenigingen gevraagd nog even geduld te hebben met het opstarten van activiteiten voor volwassenen. De gemeente is in afwachting van aanvullende richtlijnen en ook moet de noodverordening aangepast worden, dit wordt niet eerder verwacht dan in de loop van volgende week.  
Wij zullen deze richtlijnen moeten afwachten, daarna weten wij ook waar we aan toe zijn en kunnen we onze plannen om ook deze training op te starten definitief maken. Er wordt onder andere gevraagd aan te geven waar training wordt gegeven zodat spreiding van activiteiten over de gemeente wordt georganiseerd. Hoe dat voor onze training op donderdag eruit komt te zien is nu nog niet duidelijk. Er is ook nog onduidelijkheid of er maximum aantallen worden gehanteerd bij de groepsgrootte tijdens trainingen.  Verder hebben we als vereniging nog te maken met het feit dat niet alle trainers de komende tijd beschikbaar zijn omdat ze in een risicogroep zitten, of vanwege hun eigen situatie risico’s willen minimaliseren. Begrijpelijk en achter de schermen helpen ze zeker mee om van alles te organiseren. 

Start training sportief wandelen: 

We zijn ook bezig met het opstarten van de wandeltrainingen. Zodra ook hier meer bekend over is, zullen we jullie informeren per mail of whatsapp groep van de wandelaars. 

Korte samenvatting: 

We zijn blij dat we weer training mogen geven! Aan de organisatie van de trainingen worden extra eisen gesteld, dat kost tijd en nog niet alle richtlijnen zijn uitgewerkt.  
Wij beginnen met training voor de jeugd volgende week. Daarnaast zijn wij aan het kijken hoe we trainen met 1,5 meter afstand praktisch vorm kunnen geven voor de volwassenen zodat we zo snel als mogelijk weer kunnen trainen. Dit geldt voor zowel de hardlopers als de sportieve wandelaars.  

Dit is de situatie op dit moment, er volgt meer zodra er meer bekend is. De protocollen zullen worden gecommuniceerd via onze site.

Namens alle trainers een sportieve groet en blijf gezond!