download

Berichtenarchief

Coopertest

 

<< Trainers <<>> Trainingen >>

hardlopers

Ieder jaar zullen met regelmaat coopertesten worden afgenomen. Er is natuurlijk geen verplichting om mee te doen, maar coopertesten geven een goede indicatie hoe het met de conditie is gesteld. Bovendien kan op een eenvoudige manier worden gezien of er progressie wordt geboekt. Tenslotte geeft het de trainers de mogelijkheid adequaat in te spelen op vragen van de lopers en de samenstelling van trainingen.

Wellicht is het aardig om aan alle testen mee te doen en zodoende periodiek de progressie bij te houden. Misschien is het ook leuk om na de testen te zien wie relatief de ‘beste’ progressie heeft gemaakt. Maar in ieder geval is het een leuke uitdaging! Hoe we het doen staat nog niet helemaal vast, maar het is de bedoeling dat we, met een paar leuke attenties, op de gelopen testen terugkomen tijdens een gezellig samenzijn aan het einde van dit jaar.

Uitslagen Coopertesten

 

10-apr-12 11-sep-12 12-mrt-13
Naam Afstand Naam Afstand Naam Afstand
Afke Verschoor 2070 Afke Verschoor 2150 Alie Kanu 3300
Ageeth Wilbrink 2666 Ageeth Wilbrink 2360 Alize Okel Kooy 2545
Alie Kanu 3170 Alie Kanu 3290 Alla Wittenberg 2350
Alize Okel Kooy 2610 Alize Okel Kooy 2500 Arnold Scheen 2530
Arnold Scheen 2610 Anny Top 2180 Arpad Hornyak 2820
Ashley Schouwenaar 3070 Arnold Scheen 2580 Ashley Schouwenaar 2980
Bente Woord 2155 Ashley Schouwenaar 3100 Bas Baeseken 3155
Bianca Smit 2670 Bente Woord 2085 Caroline Penthum 2350
Cees de Puit 2570 Cees de Puit 2580 Charl Mica 2190
Cora Altena 1895 Denise de Ruiter 2065 Doede Everhardus 3300
Denise de Ruiter 2130 Don Beukers 3000 Eddy Wisse 3215
Dieneke van Maastricht 2150 Elise van Zijst 2220 Erik Strikker 3250
Eddy Wisse 2785 Femke Ambriola 2150 Esther Bos 2580
Elly Ouwens 2460 Frank Kalkman 3020 Francis Buis 2080
Erik Strikker 3550 Gert Jan Wal 2365 Humphrey Mijnals 3350
Francis Buis 2065 Hellen Jansen 2000 Ingrid van Roosendaal 2660
Frank Kalkman 3055 Iris van der Meij 2240 Jacob van der Wulp 2900
Ingrid van Roosendaal 2610 Jaap Ory 2740 Jannie van Kalsbeek 2340
Jaap Ory 2815 Jac Rietveld 2875 Jessica Glasbergen 2980
Jac Rietveld 2975 Jacob van der Wulp 3000 John van der Genugten 2900
Jacob van der Wulp 3035 Jan Elhorst 2700 Jolanda Beeke 2507
Jacoba Marinus 2800 Jeroen Jansen 3230 Jolande Schaap 1935
Jan Douwe Borsch 2420 Joram Kauwoh 3100 Joram Kauwoh 3220
Jan Elhorst 2500 Jos ten Velden 2935 Kelly Bais 2390
Janny van der Vlies 2380 Jula Meijer 2095 Luca Assorgia 3380
Jip van Otterloo 2670 Julia Tijs 2210 Luciënne Groenendijk 3110
John van ‘t Westeinde 2820 Kelly Bais 2360 Maarten Wanders 3128
Jolande Schaap 1920 Larissa Koekkoek 2085 Mariëtte van Laar 2730
Joyce in ‘t Veld 2445 Louise Kramer 2230 Marijke de Wijs 2815
Jula Meijer 2170 Luca Assorgia 3250 Martha van der Meché 2470
Julia Tijs 2125 Luciënne Groenendijk 2800 Menno Beneker 3202
Kelly Bais 2310 Maaike Geestman 1735 Nico van Dalen 3300
Larissa Koekoek 2250 Maarten Wanders 3030 Paul Beuker 2450
Wia Stilma 2090 Marja Mulder 2800 Paul Jan de Graaf 3115
Luca Assorgia 3045 Menno Beneker 3150 Peter Bergen Henegouwen 2650
Luciënne Groenendijk 3040 Monica Zuidberg 2455 Petra Moltmaker 2590
Lydia van der Oord 2610 Nico van Dalen 2365 Pieter van der Sloot 2730
Mariëtte van Laar 2800 Paul Jan de Graaf 3250 Ramona Slot 2390
Marlies Damen 2060 Rob Donker 3030 Rob Donker 2950
Martha van der Meche 2500 Robbert Jak 3375 Robbert Jak 3330
Menno Beneker 3160 Rosina Verhoeven 1730 Sandra Okkerse 2650
Miranda van Belois 2305 Sandra Okkerse 2535 Sanne Okel 2620
Monica Zuidberg 2370 Sanne Okel 2530 Stefan Cornax 2365
Monique Koenders 1560 Tanya ten Velden 3000 Stefan Gomes 3030
Nathaly Timmermans 2330 Thamar Barhorst 1735 Tanya ten Velden 3115
Nika Marinus 2505 Vellah Mulder 2400 Tim Keesman 3025
Peter Mulder 2060 Wia Stilma 2115 Ton van der Meché 3115
Peter Bergen Henegouwen 2640 Wia Stilma 2080
Petra Moltmaker 2670 Willem Molijn 2610
Renata de Boer 2420 Yvonne Tomasoa 2460
Rob Donker 3045
Ryan de Jong 2240
Sanne Okel 2470
Tanya ten Velden 3020
Tim Keesman 2960
Willem Molijn 2675
Yvonne Tomasoa 2450

De Coopertest tabel

Leeftijd in jaren voor MANNEN
Conditie niveau 20-29 30-39 40-49 50-59 60
Zeer zwak 1915 1883 1770 1625 1432
Zwak 1916 – 2156 1884 – 2076 1771 – 1979 1626 – 1850 1433 – 1689
Matig 2157 – 2333 2077 – 2237 1980 – 2140 1851 – 2011 1690 – 1850
Voldoende 2334 – 2478 2238 – 2397 2141 – 2285 2012 – 2140 1851 – 1995
Ruim voldoende 2479 – 2655 2398 – 2590 2286 – 2478 2141 – 2333 1996 – 2204
Goed 2656 – 2911 2591 – 2847 2479 – 2750 2334 – 2606 2205 – 2525
Uitstekend 2912 2848 2751 2607 2526

De 12 minuten test voor VROUWEN op basis van de omgerekende ACSM tabellen

Leeftijd in jaren voor VROUWEN
Conditie niveau 20-29 30-39 40-49 50-59 60
Zeer zwak 1657 1625 1545 1448 1384
Zwak 1658 – 1866 1626 – 1786 1546 – 1689 1449 – 1577 1385 – 1512
Matig 1867 – 2011 1787 – 1947 1690 – 1818 1578 – 1706 1513 – 1593
Voldoende 2012 – 2140 1948 – 2043 1819 – 1947 1707 – 1818 1594 – 1722
Ruim voldoende 2141 – 2333 2044 – 2220 1948 – 2124 1819 – 1947 1723 – 1899
Goed 2334 – 2589 2221 – 2461 2125 – 2332 1948 – 2139 1900 – 2171
Uitstekend 2590 2462 2333 2140 2172
Normtabel 12 minuten loop voor JONGEREN
JONGENS
Conditie niveau: 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar
Uitstekend 3000 3050 3100 3150 3200
Zeer goed 2700 2750 2800 2850 2900
Goed 2400 2450 2500 2550 2600
Voldoende 2100 2150 2200 2250 2300
Matig 1900 1950 2000 2050 2100
Onvoldoende 1700 1750 1800 1850 1900
Slecht 1500 1550 1600 1650 1700
Zeer slecht 1300 1350 1400 1450 1500
MEISJES
Conditie niveau: 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar
Uitstekend 2800 2850 2900 2950 3000
Zeer goed 2500 2550 2600 2650 2700
Goed 2200 2250 2300 2350 2400
Voldoende 1900 1950 2000 2050 2100
Matig 1700 1750 1800 1850 1900
Onvoldoende 1500 1550 1600 1650 1700
Slecht 1300 1350 1400 1450 1500
Zeer slecht 1100 1150 1200 1250 1300
Bron: Sports Media (http://www.sports-media.org/nl/cooper.htm)